הורדת הרצאות - רואי זרחיה

אקסל - קורס מתקדמים


עמוד זה מכיל את כל חומרי הלימוד לקורס "אקסל - קורס מתקדם" המתקיים דרך אגודת הסטודנטים במהלך סמסטר הקיץ.

לעמוד זה יועלו כל ההרצאות עליהם נעבור במהלך הקורס, כולל דוגמאות להמחשה, תרגילי כיתה ועוד.

בהצלחה,
רואי זרחיה

סמסטר קיץ
מכללת שנקר
תרגילי כיתה
______________________________________________________________________________________________________________________________________