הורדת הרצאות - רואי זרחיה

קורס בסיסי נתונים מתקדמים


עמוד זה מכיל את כל חומרי הלימוד לקורס "בסיסי נתונים - קורס מתקדם" המתקיים דרך אגודת הסטודנטים במהלך סמסטר הקיץ.

לעמוד זה יועלו כל ההרצאות עליהם נעבור במהלך הקורס, כולל דוגמאות להמחשה, תרגילי כיתה ועוד.

בהצלחה,
רואי זרחיה

סמסטר קיץ
מכללת שנקר

קיץ 2023
___________________________________________________________________


MySql קובץ הסבר להתקנת תוכנת

לחצו כאן להורדת קובץ ההתקנה

___________________________________________________________________


שיעור 1              שיעור 2              שיעור 3              שיעור 4


הקלטה 01              הקלטה 02              הקלטה 03              הקלטה 04


חוברת תרגילים


פתרונות לחוברת תרגילים

___________________________________________________________________