הורדת הרצאות - רואי זרחיה

קורס בסיסי נתונים מתקדמים


עמוד זה מכיל את כל חומרי הלימוד לקורס "בסיסי נתונים - קורס מתקדם" המתקיים דרך אגודת הסטודנטים במהלך סמסטר הקיץ.

לעמוד זה יועלו כל ההרצאות עליהם נעבור במהלך הקורס, כולל דוגמאות להמחשה, תרגילי כיתה ועוד.

בהצלחה,
רואי זרחיה

סמסטר קיץ


______________________________________________________________________________________________________________________________________