הורדת הרצאות - רואי זרחיה

רואי זרחיה קורס בסיסי נתונים בשנקר


עמוד זה מכיל את כל ההרצאות והתרגולים בקורס "בסיסי נתונים" הנערך בסימסטר ב'
לשנת תשפ"ב בביה"ס להנדסת תעשיה וניהול במכללת שנקר

ההרצאות והתרגולים של רואי זרחיה יעלו לאתר אחת לשבוע וניתן יהיה להורידם בכל שעות היממה. כמו כן, מומלץ להתעדכן באתר על הודעות שוטפות בנושא הקורס, החומר הלימודי והגשת תרגילים. חומרי הלימוד בכל התרגולים זהים לחלוטין, עם זאת על כל סטודנט להגיע לשעות התרגול בהן הוא רשום.

בהצלחה

'שנת תשפ"ב - סימסטר ב
מכללת שנקר

הודעות שוטפות


בהצלחה בסמסטר ב
07-02-2022
הועלתה הרצאה מספר 1
24-02-2022
MySql קובץ הסבר מעודכן להתקנת תוכנת
לחצו כאן להורדת קובץ ההתקנה
24-02-2022
הועלתה הרצאה מספר 2
05-03-2022
הועלתה הרצאה מספר 3
11-03-2022

תרגיל בית מספר 1

11-03-2022
הועלתה הרצאה מספר 4
18-03-2022
הועלתה הרצאה מספר 5
25-03-2022
פתרון תרגול כיתה מספר 5
25-03-2022
הועלתה הרצאה מספר 6
01-04-2022
פתרון תרגיל כיתה מספר 6
01-04-2022

תרגיל בית מספר 2

01-04-2022
הועלתה הרצאה מספר 7
08-04-2022
פתרון תרגיל כיתה מספר 6ב
08-04-2022
פתרון תרגיל כיתה מספר 7
06-05-2022
הועלתה הרצאה מספר 8
06-05-2022
הועלתה הרצאה מספר 9
14-05-2022
פתרון תרגיל כיתה מספר 8
14-05-2022

תרגיל בית מספר 3

14-05-2022
הועלתה הרצאה מספר 10
20-05-2022
פתרון תרגיל כיתה מספר 9
27-05-2022
הועלתה הרצאה מספר 11
27-05-2022
הועלתה הרצאה מספר 12
05-06-2022
פתרון תרגיל כיתה מספר 10
05-06-2022
הועלתה הרצאה מספר 13
10-06-2022
פתרון תרגיל כיתה מספר 11
10-06-2022

בהצלחה בבחינה

10-06-2022
הרצאות בקורס בסיסי נתונים
___________________________________________________________________

הרצאה 01              הרצאה 02              הרצאה 03              הרצאה 04              הרצאה 05

הרצאה 06              הרצאה 07              הרצאה 08              הרצאה 09              הרצאה 10

הרצאה 11              הרצאה 12              הרצאה 13
___________________________________________________________________תרגולים בקורס בסיסי נתונים
___________________________________________________________________

תרגול 01              תרגול 02              תרגול 03              תרגול 04              תרגול 05

תרגול 06              תרגול 06ב              תרגול 07              תרגול 08              תרגול 09

תרגול 10              תרגול 11             
___________________________________________________________________