הורדת הרצאות - רואי זרחיה

רואי זרחיה קורס בסיסי נתונים בשנקר


עמוד זה מכיל את כל ההרצאות והתרגולים בקורס "בסיסי נתונים" הנערך בסימסטר קיץ
לשנת תשפ"ג במחלקה להנדסת תעשיה וניהול במכללת שנקר

ההרצאות והתרגולים של רואי זרחיה יעלו לאתר אחת לשבוע וניתן יהיה להורידם בכל שעות היממה. כמו כן, מומלץ להתעדכן באתר על הודעות שוטפות בנושא הקורס, החומר הלימודי והגשת תרגילים. חומרי הלימוד בכל התרגולים זהים לחלוטין, עם זאת על כל סטודנט להגיע לשעות התרגול בהן הוא רשום.

בהצלחה

שנת תשפ"ג - סימסטר קיץ
מכללת שנקר

הודעות שוטפות


בהצלחה בסמסטר קיץ
16-07-2023
הועלתה הרצאה מספר 1
21-07-2023
MySql קובץ הסבר מעודכן להתקנת תוכנת
לחצו כאן להורדת קובץ ההתקנה
21-07-2023
הועלתה הרצאה מספר 2
21-07-2023
הועלתה הרצאה מספר 3
29-07-2023
הועלתה הרצאה מספר 4
29-07-2023

תרגיל בית מספר 1

29-07-2023
הועלתה הרצאה מספר 5
04-08-2023
פתרון תרגול כיתה מספר 5
04-08-2023
הועלתה הרצאה מספר 6
04-08-2023
פתרון תרגיל כיתה מספר 6
04-08-2023

תרגיל בית מספר 2

04-08-2023
הועלתה הרצאה מספר 7
12-08-2023
הועלתה הרצאה מספר 8
12-08-2023
פתרון תרגיל כיתה מספר 7
19-08-2023
הועלתה הרצאה מספר 9
19-08-2023
פתרון תרגיל כיתה מספר 8
19-08-2023
הועלתה הרצאה מספר 10
19-08-2023
הועלתה הרצאה מספר 11
19-08-2023

תרגיל בית מספר 3

19-08-2023
פתרון תרגיל כיתה מספר 9
24-08-2023
הועלתה הרצאה מספר 12
24-08-2023
פתרון תרגיל כיתה מספר 10
24-08-2023
הועלתה הרצאה מספר 13
24-08-2023
פתרון תרגיל כיתה מספר 11
24-08-2023
הרצאות בקורס בסיסי נתונים
___________________________________________________________________

הרצאה 01              הרצאה 02              הרצאה 03              הרצאה 04              הרצאה 05

הרצאה 06              הרצאה 07              הרצאה 08              הרצאה 09              הרצאה 10

הרצאה 11              הרצאה 12              הרצאה 13
___________________________________________________________________תרגולים בקורס בסיסי נתונים
___________________________________________________________________

תרגול 01              תרגול 02              תרגול 03              תרגול 04              תרגול 05

תרגול 06              תרגול 07              תרגול 08              תרגול 09              תרגול 10

תרגול 11             
___________________________________________________________________