הורדת הרצאות - רואי זרחיה

רואי זרחיה קורס בסיסי נתונים בשנקר


עמוד זה מכיל את כל ההרצאות והתרגולים בקורס "בסיסי נתונים" הנערך בסימסטר ב'
לשנת תש"פ בבית הספר להנדסת תעשיה וניהול במכללת שנקר

ההרצאות והתרגולים של רואי זרחיה יעלו לאתר אחת לשבוע וניתן יהיה להורידם בכל שעות היממה. כמו כן, מומלץ להתעדכן באתר על הודעות שוטפות בנושא הקורס, החומר הלימודי והגשת תרגילים. חומרי הלימוד בכל התרגולים זהים לחלוטין, עם זאת על כל סטודנט להגיע לשעות התרגול בהן הוא רשום.

בהצלחה

'שנת תש"פ - סימסטר ב
מכללת שנקר

הודעות שוטפות


בהצלחה בסמסטר ב
08-03-2020
הועלתה הרצאה מספר 1
13-03-2020
MySql קובץ הסבר מעודכן להתקנת תוכנת
לחצו כאן להורדת קובץ ההתקנה
13-03-2020
הועלתה הרצאה מספר 2
28-03-2020
הועלתה הרצאה מספר 3
04-04-2020

תרגיל בית מספר 1

20-04-2020
הועלתה הרצאה מספר 4
24-04-2020
הועלתה הרצאה מספר 5
02-05-2020
פתרון תרגול כיתה מספר 5
09-05-2020

תרגיל בית מספר 2

09-05-2020
הועלתה הרצאה מספר 6
16-05-2020
פתרון תרגיל כיתה מספר 6
16-05-2020
הועלתה הרצאה מספר 7
23-05-2020
פתרון תרגיל כיתה מספר 6ב
23-05-2020
הועלתה הרצאה מספר 8
30-05-2020
פתרון תרגיל כיתה מספר 7
30-05-2020
הועלתה הרצאה מספר 9
06-06-2020

תרגיל בית מספר 3

06-06-2020
פתרון תרגיל כיתה מספר 8
13-06-2020
הועלתה הרצאה מספר 10
13-06-2020
פתרון תרגיל כיתה מספר 9
20-06-2020
הועלתה הרצאה מספר 11
20-06-2020
פתרון תרגיל כיתה מספר 10
26-06-2020
הועלתה הרצאה מספר 12
26-06-2020
הרצאות בקורס בסיסי נתונים
___________________________________________________________________

הרצאה 01              הרצאה 02              הרצאה 03              הרצאה 04              הרצאה 05

הרצאה 06              הרצאה 07              הרצאה 08              הרצאה 09              הרצאה 10

הרצאה 11              הרצאה 12
___________________________________________________________________תרגולים בקורס בסיסי נתונים
___________________________________________________________________

תרגול 01              תרגול 02              תרגול 03              תרגול 04              תרגול 05

תרגול 06              תרגול 06ב              תרגול 07              תרגול 08

תרגול 09              תרגול 10
___________________________________________________________________