הורדת הרצאות - רואי זרחיה

רואי זרחיה - מכללת שנקר לעיצוב והנדסה


עמוד זה מכיל את כל חומרי הלימוד בקורס "המחשב ככלי עבודה" בקטגורית עבודה
עם תוכנת האקסל - שיעורי השלמה.

הרצאותיו של רואי זרחיה יעלו לאתר אחת לשבוע וניתן יהיה להורידם, כמו כן, מומלץ
להתעדכן באתר על הודעות שוטפות בנושא הקורס, החומר הלימודי, הגשת תרגילים
ופרוייקטים והכנה למבחן. כל ההרצאות בכל ארבעת מופעי התרגול זהים לחלוטין.

בהצלחה

'שנת תשס"ט - סימסטר א
מכללת שנקר

שיעורי השלמה בקורס המחשב ככלי עבודה
___________________________________________________________________


הרצאה 1              הרצאה 2              הרצאה 3              הרצאה 4

___________________________________________________________________