הורדת הרצאות - רואי זרחיה

רואי זרחיה - תעשייה אווירית


עמוד זה מכיל את כל חומרי הלימוד בקורס "נושאים במסדי נתונים" שנערך במסגרת לימודי עובדי התעשיה האוירית תחת חסות אוניברסיטת בר אילן.

הרצאותיו של רואי זרחיה יעלו לאתר לפני כל שיעור וניתן יהיה להורידם ולהדפיס אותם.

כמו כן, מומלץ להתעדכן באתר על הודעות שוטפות בנושא הקורס.

בהצלחה

'שנת תשס"ט - סימסטר א

תעשייה אווירית
הרצאות בקורס "נושאים במסדי נתונים" להורדה
___________________________________________________________________


הרצאה 1              הרצאה 2              הרצאה 3              הרצאה 4              הרצאה 5              הרצאה 6

___________________________________________________________________