הורדת הרצאות - רואי זרחיה

רואי זרחיה קורס מסדי נתונים בבר אילן


עמוד זה מכיל את החומר הלימודי בקורס "מסדי נתונים" לשנה ב' במחלקה למדעי המחשב הנערך בסימסטר ב' תשס"ט באוניברסיטת בר-אילן

מערכי השיעור של רואי זרחיה יעלו לאתר אחת לשבוע וניתן יהיה להורידם בכל שעות היממה. כמו כן, מומלץ להתעדכן באתר על הודעות שוטפות בנושא הקורס, החומר הלימודי והגשת תרגילים. חומרי הלימוד בכל ארבעת מופעי השיעורים הינו זהה לחלוטין.

בהצלחה

'שנת תשס"ט - סימסטר ב
אוניברסיטת בר אילן

הודעות שוטפות


עלה לאתר תרגול מספר 1
18-03-09
עלה לאתר תרגול מספר 2
23-03-09
עלה לאתר תרגול מספר 3
02-04-09
תרגיל פסח
05-04-09
עלה לאתר תרגול מספר 4
21-04-09
עלה לאתר תרגול מספר 5
05-05-09
תרגיל מספר 2
10-05-09
עלה לאתר תרגול מספר 6
12-05-09
עלה לאתר תרגול מספר 7
19-05-09
עלה לאתר תרגול מספר 8
25-05-09
תרגיל מספר 3
25-05-09
עלה לאתר תרגול מספר 9
03-06-09

הודעה חשובה ! ניתן להשתמש בתרגיל 3 בתתי-שאילתות

03-06-09

תרגיל מס' 2 חולק השבוע בכיתות התרגול השונות, סטודנט שלא אסף את התרגיל - יכול לקבלו אצל הילה במזכירות

09-06-09
עלה לאתר תרגול מספר 10
09-06-09
עלה לאתר תרגול מספר 11
16-06-09

פרויקט גמר

17-06-09
ציוני תרגול סופיים
21-06-09
עלה לאתר תרגול מספר 12 - חזרה על נושא הנירמול
23-06-09

בהצלחה בבחינה

23-06-09תרגולים בקורס מסדי נתונים
___________________________________________________________________

תרגול 01              תרגול 02              תרגול 03              תרגול 04              תרגול 05

תרגול 06              תרגול 07              תרגול 08              תרגול 09              תרגול 10

תרגול 11              תרגול 12
___________________________________________________________________