הורדת הרצאות - רואי זרחיה

רואי זרחיה קורס ניהול מסדי נתונים
המכללה לישראל


עמוד זה מכיל את כל המצגות בקורס "ניהול מסדי נתונים" הנערך בסימסטר א'
במחלקה למדעי המחשב בקמפוס המכללה לישראל ברמת גן, מערכי השיעור של רואי זרחיה יעלו לאתר אחת לשבוע וניתן יהיה להורידם בכל שעות היממה. כמו כן, מומלץ להתעדכן באתר על הודעות שוטפות בנושא הקורס, החומר הלימודי והגשת תרגילים.

בהצלחה

'שנת תש"ע - סימסטר א
המכללה לישראל

הודעות שוטפות


MySql קובץ הסבר מעודכן להתקנת תוכנת
לחצו כאן להורדת קובץ ההתקנה
הועלה לאתר פתרון של תרגול 10 שנערך במעבדה
הועלה לאתר פתרון של תרגול 12 שנערך במעבדה
לשיעור הבא נא להכין שאלות הקשורות לבחינת הגמר

בהצלחה בבחינה

מצגות בקורס ניהול מסדי נתונים
___________________________________________________________________

מצגת 01              מצגת 02              מצגת 03              מצגת 04              מצגת 05

מצגת 06              מצגת 07              מצגת 08              מצגת 09              מצגת 10

___________________________________________________________________תרגולי מעבדה
___________________________________________________________________

תרגול לשיעור 10              פתרון תרגול 10

תרגול לשיעור 12              פתרון תרגול 12
___________________________________________________________________